Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Langfredagsmøte