Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Møte på Kristi himmelfartsdag