Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Nattverdgudstjeneste med skriftemål