Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sang- og vitnemøte