Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte

taler: Peter Johansen
ungdommer deltar
kirkekaffe
Kollekt: lokalt menighetsarbeid