Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

søndagsmøte, misjonshuset (Bibelhelg)