Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Nyansatt menighetssekretær

Granly har fått menighetssekretær!

Helene Rønning Rustan er 24 år, gift med Eirik og mamma til Alma.

Hun er godt kjent på Granly etter å ha vært aktiv i både menighet og skole i oppveksten.

Vi gleder oss til å ønske henne velkommen i stillingen – om ikke så veldig lenge. Stillingen er nyopprettet, og inntil videre i 50 %, og vil i hovedsak ha administrative oppgaver.

Vi gleder oss til å ta imot henne på Granly!

Publisert 26. mars 2021