COLOURBOX17992029-aspect-ratio-16-9
COLOURBOX17992029-aspect-ratio-9-16

Infomøte om neste års 1. klasse

Har du et barn som skal begynne i 1.klasse i august 2023?

Velkommen til infomøte for 1. kl. foresatte

 tirsdag 25.10.2022 kl. 18:00 i skolens allrom.

Vi har lærere som ønsker å:

  • gi barna trygghet og tro på Jesus
  • se den enkelte elev
  • utvikle elevenes evner og anlegg
  • fremme gode allmenkunnskaper
  • hjelpe eleven til å ha respekt for hverandre og tro på seg selv

Søknadsfrist for skoleåret 2023/2024 er 1.mars

1.kl. har søknadsfrist 15. januar 2023.