Gudstjenester og møter i DELK

Kjære menighetsmedlemmer, frivillige og ansatte!

Regjeringen viderefører de fleste tiltak i forbindelse med korona-pandemien. Det betyr som tidligere at blant annet alle fysiske kulturarrangementer blir avlyst. Som kirkesamfunn fortsetter vi også i denne omgang med å følge opp vårt samfunnsansvar gjennom å avlyse fysiske gudstjenester og møter til og med søndag 10. mai. Dette inkluderer også alt ordinært arbeid og DELK-arrangement som barne- og ungdomsarbeid, eldre-treff etc. Flere av våre menigheter tilbyr daglige andakter, nettmøter og gudstjenester på nett. Følg med på de lokale nettsidene og plattformene som disse bruker. Se også her: delk.no/tv.

Kirkelige handlinger som ikke kan vente, hjemmebesøk og soknebud, vil kunne skje ved å følge noen forholdsregler. Ta kontakt med din lokale menighetsprest eller medlem av eldsterådet!  

Så er det fortsatt stor usikkerhet om hvordan denne saken vil prege oss, vårt samfunn og vår kristenhet over tid. Jeg vil oppmuntre og oppfordre dere til spesielt å følge opp de som ikke har mulighet til å lytte til gudstjenester eller lignende på sosiale medier. Kanskje er det mulig å hjelpe noen til å få tilgang til Internett? Enda viktigere kan det være å følge opp så mange som mulig ved telefonsamtaler, hjelp til å handle og annet praktisk. Her ligger det en stor diakonal oppgave og utfordring for oss i den kommende tiden.

Den situasjon og usikkerhet som nå preger oss minner oss om at vi som kirke, land og folk trenger å vende oss til Gud i bekjennelse og bønn. Vi kan gjerne gjøre Nehemjas ord til våre egne og be: «Jeg bekjenner syndene som vi israelitter har gjort mot deg. Også jeg og mitt farshus har syndet» (Neh 1,6). Samtidig husker vi på og formidler Herrens løfte: «Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden» (Joh 16,33).

Guds fred!

Med vennlig hilsen
Bertil Andersson (tilsynsmann)

Artikkelen er oppdatert 14. april 2020