Gudstjenester og møter avlyst til og med 13. april

Kjære menighetsmedlemmer, frivillige og ansatte!

Da er det gitt melding om at regjeringen viderefører alle tiltak i forbindelse med korona-pandemien til over påskehøytiden. Det betyr som tidligere at blant annet alle kulturarrangementer blir avlyst, nå til og med mandag 13. april. Som kirkesamfunn fortsetter vi også i denne omgang med å følge opp vårt samfunnsansvar gjennom å avlyse gudstjenester og møter helt over påske, inkludert 2. påskedag 13. april. Dette inkluderer også alt ordinært arbeid og DELK-arrangement som barne- og ungdomsarbeid, eldre-treff etc.  

Kirkelige handlinger som ikke kan vente, hjemmebesøk og soknebud, vil kunne skje ved å følge noen forholdsregler. Ta kontakt med din lokale menighetsprest eller medlem av eldsterådet!  

Så er det fortsatt stor usikkerhet om hvordan denne saken vil prege oss, vårt samfunn og vår kristenhet over tid. Jeg vil oppmuntre og oppfordre dere til spesielt å følge opp de som ikke har mulighet til å lytte til gudstjenester eller lignende på sosiale medier. Kanskje er det mulig å hjelpe noen til å få tilgang til Internett? Enda viktigere kan det være å følge opp så mange som mulig ved telefonsamtaler, hjelp til å handle og annet praktisk. Her ligger det en stor diakonal oppgave og utfordring for oss i den kommende tiden.

Så er vi fortsatt i fastetiden. Det er en tid for bot og omvendelse. Den situasjon og usikkerhet som nå preger oss minner oss om at vi som kirke, land og folk trenger å vende oss til Gud i bekjennelse og bønn. Vi kan gjerne gjøre Nehemjas ord til våre egne og be: «Jeg bekjenner syndene som vi israelitter har gjort mot deg. Også jeg og mitt farshus har syndet» (Neh 1,6). Samtidig husker vi på og formidler Herrens løfte: «Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden» (Joh 16,33).

Guds fred!

Med vennlig hilsen
Bertil Andersson (tilsynsmann)

Artikkelen er oppdatert 25. mars 2020