Gudstjenester og møter i DELK

Fra og med torsdag 7. mai åpnet regjeringen for at man kan møtes inntil 50 personer på offentlig sted dersom man har en ansvarlig arrangør og man følger de gjeldende retningslinjene for smittevern. Dette gjør det mulig at vi igjen kan møtes til gudstjenester, møter og andre fellesskap i menighetene.

Noen av våre menigheter starter allerede forsiktig opp med fysiske gudstjenester søndag 10. mai, mens de fleste starter opp igjen fra 24. mai. Følg med på lokale hjemmesider og på facebook.

Det utarbeides lokale planer for medarbeidere og for deltakere. For de fleste møter og gudstjenester vil det bli nødvendig med forhåndspåmelding. Alle som deltar blir registrert med navn og kontaktinformasjon, for at myndighetene skal kunne spore eventuell smitte i etterkant. Slike lister vil bli makulert og slettet når det ikke lenger er behov for disse.

Norges kristne råd har utarbeidet to smittevernveiledere som DELKs menigheter går ut fra; en veileder for gudstjenester og kirkelige handlinger og en veileder for aktiviteter for barn og unge. Det vil bli lokale tilpasninger til veilederen utfra ressurser man har lokalt, samt de fysiske rom man kan samles i. Hvis lokalet ikke kan klare å romme 50 personer der smittevernreglene overholdes, så må antall personer settes ned til det som er forsvarlig.

Det er gledelig og dypt savnet at vi igjen kan møtes fysisk. Fortsatt må vi alle være med på dugnaden for å begrense smitten mest mulig ved å følge de gjeldende retningslinjene. Vær oppmerksom på kanskje den viktigste forholdsregelen: Har man følt seg litt syk i det siste, er man ikke helt i form eller man er litt i tvil, så er det klare rådet at man blir hjemme. Flere menigheter vil opprettholde det digitale tilbudet, slik at de som må bli hjemme kan få sett på et møte eller gudstjeneste fra DELK hjemmefra.

Artikkelen er publisert 8. mai 2020