Historisk i DELK

Søndag 27. september 2020 er en merkedag i DELKs historie. Den første menigheten i Nord-Norge i kirkesamfunnets historie ble offisielt etablert. Det skjedde i Nordreisa i Nord-Troms. Menigheten har fått navnet DELK Nord og omfatter personer bosatt i Troms og Finnmark.

For anledningen var menighetslokalet Kirkebakken i Nordreisa leid, hvor festgudstjenesten fant sted.

I gudstjenesten ble Henning Abbedissen Alsaker (35) ordinert til prest i kirkesamfunnet av tilsynsmann Bertil Andersson. Konstituert eldste og vara for eldste, henholdsvis Jens Blomli og Nils-Mikal Persen, og prest Boe Johannes Hermansen fra faddermenigheten i Østfold, var alle tekstlesere og assisterte ved ordinasjonen.

Henning A. Alsaker har hatt sin prøvetid som blant annet vikarprest i DELK-Bergen og er nå ansatt i 40 prosent stilling som prest i den nye DELK menigheten. Samtidig har han begynt som lektor på videregående skole i Nordreisa.

Under gudstjenesten talte den nyordinerte over søndagens tekst fra Johannes 11 om Jesu oppvekkelse av Lasarus. Det var nattverd og sang av Karete Elisabet Samuelsen, som ble akkompagnert av sin mann Per Jostein Samuelsen, som også var organist.

Etter gudstjenesten ble det servert middag, kaffe og kaker. Det ble også frambragt hilsener til den nye menigheten og til ordinanden. Alt skjedde til Guds ære!

Medlemstallet for menigheten øker stadig og er nå over 40. Vi gleder oss over denne tilveksten i DELK og ber om Guds ledelse over menighetens arbeid for å nå videre ut med evangeliet.

Boe Johannes Hermansen, tekst

Klikk på miniatyrbildene over og les bildetekster.

Artikkelen er publisert 6. oktober 2020