Høringssvar om konverteringsterapi

Det kongelige kulturdepartement sendte 2. juli 2021 ut et høringsnotat med et lovforslag om regulering av konverteringsterapi. Høringen var åpen for alle som ønsket å gi innspill og sende høringssvar innen fristen 15. oktober 2021.

Sammen med Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon og Indremisjonsforbundet sendte DELK Høringssvar til «Høringsnotat om regulering av konverteringsterapi. Du kan lese vårt høringssvar ved å trykke her.

Sist oppdatert 22.10.21 av Torgeir Døvik