Hovedkontoret tilbake til gamle trakter

Hovedkontoret for kirkesamfunnet er nå i Undrumsdal. Torsdag 30. august hadde Arvid ordnet seg med stor kassebil. Denne dagen var det bare flytting vi skulle gjøre. Vi fikk hjelp av ytterligere tre personer og greide å flytte alt på en dag – i to fulle lass. Med stor innsats fra alle greide vi å få alt opp til våre nye lokaler i 3. etasje i Bjerkely Menighetssenter.

 

Kl. 19 samme dag skulle det være bibeltime i kafeteriaen på Bjerkely – og det var inn gjennom kafeteriaen vi rullet paller med esker og møbler fram til heisen.  Det var ryddig da møtefolket kom. Så tok det noen dager å få plassert sakene våre riktig. Men nå er det aller meste i orden.

Flyttingen gikk veldig greit. Også den tunge safen skulle flyttes og bringes opp i 3. etasje. Løfte- og heisinnretninger gjør slikt overkommelig, men det krever jo litt ekstra for oss som ikke driver flytting daglig. Det har ordnet seg greit med alle tekniske saker.

Etter nesten 9 år på Sem er det fint å ha kommet i hus i Undrumsdal. Det er gått noen år siden ideen om å flytte hovedkontoret til et menighetsbygg for det som nå heter Bjerkely menighetssenter ble kastet fram.

Det er godt å være i Bjerkely menighetssenter. Vi merker vi er blant egne. Adressen for kirkesamfunnets daglige ledelse har vært i Undrumsdal to ganger før. Men det er først nå det kan snakkes om et kontor med flere ansatte. Da Sverre Lefsaker var tilsynsmann fra 1979-1987 hadde han kontorholdet hjemme på gården Lefsaker. Og fra 1902 – 1913 var Hans Knapstad tilsynsmann og bodde på Knapstad. Før det hadde han i flere år vært forstander og da var han også kirkesamfunnets kontaktperson utad.

Våre nye lokaler er mye større enn de vi hadde på Sem. Vi trives i nye lokaler, og vi tror det blir godt for DELK. Lokalene er jo helt nyinnredet. Siste finpuss ble gjort bare dager før vi flyttet inn. Og så ordnet det seg så greit at vi flyttet fra gamle lokaler dagen før leieavtalen der slutt.

DELKs hovedkontor har nå adresse Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal. Telefon er som før.

Fra staben på HK.

 

Artikkelen er publisert 14. september 2018.