Hundreårsjubilant med tung ballast

Søndag 14. september var en fullsatt Håkonsund kirke sammen om å markere og feire at det var hundre år siden DELK-menigheten i Sund og Austevoll ble stiftet.

Gudstjenesten ble ledet av tilsynsmann Rolf Ekenes og Jan Bygstad som er prest i Håkonsund.

Menighetens folk hadde stelt i stand en flott dag for fest og ettertanke, som etter gudstjenesten fortsatte på Forland bedehus. I anledning jubileet hadde tidligere eldstebror gjennom en årrekke, Odd Klepsvik, forberedt et grundig foredrag om menighetens tidligste historie. Han kunne fortelle at det ikke var noen lettvint sak da konservative haugianerne vurderte å gå ut av statskirken, hvor Hauge hadde bedt dem om å bli værende.

Hvordan arven fra Hans Nielsen Hauge kom til Sotra og Austevoll er uvisst. Mennene fra bygdene her drev fiske langs hele norskekysten og kom trolig i kontakt med andre trosbrødre gjennom fisket, for Guds ord ble forkynt både gjennom andakter på båtene og på møter når de var i land.

Så ble det kontakt med DELK i dagens Vestfold, og der fant man et folk man kunne kommunisere med og hvor man fikk åndsforening. Våren 1914 ble det holdt møte i DELK-regi i Austevoll og på høsten var en gruppe på 21 voksne og 6 barn klare for å forlate Den norske kirke og stifte en DELK-menighet og skole.

Men det var ikke bare lett å gå fra å være fri haugianer i statskirken til å bli satt «under tilsyn» fra prester fra Østlandet. Etter å ha ulmet et par år kom det til konflikt i 1920, og etter et messefall endte det med at over to tredjedeler av medlemmene forlot DELK.

I anledning 100-årsjubileet hadde menigheten besøk av en solid kontingent fra søstermenigheten i Bergen, som har et spesielt forhold til sitt eldre søsken i Sund. Tilsynsmann Rolf Ekenes var hovedkontorets representant på festen.

Tekst: Inge Andersland

Hele artikkelen kan du lese i neste nr. av Underveis som kommer i desember.