«Hva er nå et menneske? Bioteknologiens nye utfordringer»

Det var temaet i Kirkeforum som DELK arrangerte på Granly skole 29. januar. Generalsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk, holdt et viktig foredrag hvor han tok utgangspunkt i hvilket menneskesyn som ligger til grunn for tenkning og praksis.

 

– Blant annet må vi stille følgende spørsmål: Når starter menneskelivet? Hvilken verdi har et foster? Hvordan skal vi vurdere pasienter uten bevissthet? Hvordan skal vi prioritere mellom dyr og mennesker? Hvordan skal vi vurdere lidelse? Er det rett å genmanipulere? spurte Stærk.

Foredragsholderen refererte til ulike kapitler i bioteknologiloven, blant annet preimplantasjonsdiagnostikk, forskning på overtallige befruktede egg, kloning, fosterdiagnostikk, bruk av fostervev, genetiske undersøkelser av fødte, og genterapi.

– Intensjonene med genterapi kan være de beste: Fjerne alvorlig og arvelig sykdom, men hva skal endres og med hvilke midler, spurte generalsekretæren i Menneskeverd.

Han fremholdt at fosterdiagnostikk innebærer en medisinsk undersøkelse av fosterets gener eller av sykdom/utviklingsavvik. Dagens fosterdiagnostikk er i stor grad jakt på trisomier og spesielt Downs syndrom.

– Hva er «behandlingen» hvis man finner at fosteret har en trisomi? Problemet er at dette er en målrettet jakt på en gruppe individer. Ni av ti kvinner som får vite at barnet deres har Downs syndrom velger å ta abort, opplyste han.

Stærk refererte til filosofen Nick Bostrøm: «Transhumanisme er en måte å tenke om fremtiden på som forutsetter at mennesket i den nåværende form ikke er ferdig utviklet, men er i en forholdsvis tidlig fase».

I dag har mange en drøm om å skape supermennesket, å overvinne døden og skape kunstig bevissthet. Supermennesket vil være både raskere, sterkere, skjønnere, smartere, ha bedre hukommelse, bedre konsentrasjon, verdsette bedre kunst, være immun mot sykdom, fri for angst og bekymring, ikke irritabel etc. Kort sagt: En oppgradering av oss selv.

– En slik tenking vil skape nye klasseskiller, innebære militære og kommersielle interesser, utvisker forskjellen mellom dyr, mennesker og maskiner, ja sette ideen om menneskets verdi under press. Dette styres av en farlig konsekvensetikk, hvor nytte settes først, la Stærk til.

– Vi må kjempe for menneskeverdet fra unnfangelse og til naturlig død, at vi er Guds enestående skapning, uansett alder, intellekt, helse eller andre forhold, konkluderte Morten Dahle Stærk.

Foredraget ble etterfulgt av en nyttig samtale. Kirkeforum ble ledet av DELK-prest Boe Johannes Hermansen og samlet bra med folk.

 

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

Artikkelen er publisert 8. februar 2019