«Hva synes du om Brexit, da Aksel?»

«De bar små barn til Jesus» var temaet Jan Erik Askjer talte over under familiemøtet på DELKs St. Hansstevne på Gjennestad lørdag 25. juni.

 

Utdrag fra Jan Erik Askjers tale på familiemøtet på St. Hansstevnet 2016.

Vet dere hva et nåløye er?
Jesus sier: «Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.»
Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte: «Hvem kan da bli frelst?»
Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.»

Jesus er vår dør inn i Guds rike. «Jeg er døren. Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Videre sier Jesus: «Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»

Som et lite barn…
Er det et barn som har lyst til å komme fram hit litt?»

Med lille Aksel på fanget innledet Jan Erik en dialog, men det kom ingen svar fra den lille gutten.
– Er dette skummelt? – Er du stor, synes du? Liten?

Jeg?
Langt ifra.
Jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt
på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv kanskje?

 Etter noen flere spørsmål til Aksel (som Jan Erik også svarte på) kommer det noe overraskende fra Jan Erik:
– Hva synes du om Brexit, da Aksel? Du sover like godt om natta?
– Børsfallet, da? Dow Jones-indeksen har jo falt en god del, da! Du er ikke så bekymra for det? Du tror det går bra? Det er mange her som bekymrer seg for det, skjønner du.

Dette er mitt yndlingsbilde! Barnet på fanget, armen. Bilde av Gud. Bildet av deg!

Dette er deg!

Gud sørger for deg akkurat som Aksels foreldre tar var på ham.

Det står om da de bar små barn til Jesus, at han «tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem».

Han tok dem inn til seg!

Det gjelder dere alle! Særlig dere voksne som synes at dere skal fikse alt sjøl.

Dette du sitter og ser på nå er et bilde på Guds nåde!

Og synes du at dette «barnegreiene» er mest for unger, ja så vet jeg sannelig ikke hvor mye du har skjønt!

Til hver og en av oss her inne sier Jesus: Jeg vil ta deg inn til meg, legge hendene på deg og velsigne deg!

Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.

 

Hele Jan Eriks tale kan du høre her.

Artikkelen er publisert 27. mai 2016.