«Hvil dere litt»

Kjenner du hvordan hverdagen kan trykke på fra alle kanter? Har du møtt utfordringer som påvirker din relasjon til Jesus og det kristne fellesskapet? Da kan et opphold ved Høgsveen retreatsenter være noe for deg!

Gjennom virksomheten på Høgsveen kan DELK være med å legge til rette for åndelig veiledning og sjelesorg til menigheter og enkeltmedlemmer. Fra august 2011 har DELK hatt en samarbeidsavtale med Høgsveen. Likevel er det nok mange av våre medlemmer som kjenner lite til virksomheten ved Høgsveen retreatsenter. Derfor ønsker jeg å løfte frem denne muligheten for hvile og åndelig fornyelse.

Hva er et retreatsenter?

Siden 2007 har Toril Slåttsveen Asp og Ulf Asp bygd opp en retreatvirksomhet på et gammelt småbruk. I renoverte eller nye bygninger finnes det 9 gjesterom med plass til totalt 14 overnattingsgjester. Størrelsen er ypperlig når målet er å skape et rom for hvile, fordypning og tilflukt fra alle impulser, stress og krav i hverdagen.

Ordet «retreat» handler her om å trekke seg tilbake i stillhet sammen med Herren. I løpet av en retreat får deltagerne veiledning inn i bibeltekster, og de får tilbud om samtaler og sjelesorg. I lyttegrupper om kvelden kan en dele noe av det en har fått gjennom dagen. Skjønt her er det ikke noe delepress. For det er ingen krav som må oppfylles på en retreat. Mange er slitne på det ytre eller indre plan. Da er det godt med dager der en kan stilne av og slik sett åpne døra for å lytte til hva Gud har å si.

Det arrangeres regelmessig retreat for prester og andre ledere i DELK. En av deltagerne sa etter årets retreat: «På Høgsveen har de formet en motkultur til stress og mas. Der er det tid til å la bibelfortellingene synke ned i sinnet og å tenke alle de tankene som hjertet bærer på, men som hverdagen ikke gir tid til. Det kan være en skummel opplevelse, men tryggheten som vertskapet formidler, gjør at det blir en god opplevelse likevel.»

Din livskurs

Tilhører du dem som har slitt med nederlagsfølelse etter skolegang i DELK, eller hatt angst på grunn av ureflektert domsforkynnelse? Eller har du andre tråder fra livet du ønsker å samle? Da vil kurset «Din livskurs» være til hjelp for deg! Over 8 dager får del-
tagerne mulighet til å være for Guds ansikt med hele livet, både i forhold til bakgrunn, dagens situasjon, og hvordan en ønsker å gå videre i livet. Gjennom å arbeide med ulike spørsmål opplever mange at de leges og modnes. Noen får hjelp til å bedre takle særlig traumatiske opplevelser, mens andre oppnår innsikt og livsvisdom uten at de nødvendigvis kjente seg sønderrevet på forhånd.

Andre muligheter

Ved siden av arrangerte kurs er det også mulig å bestille et privat opphold. Forholdene er ideelle for stillhet og ro, turer i skog og mark, eller samtaler og sjelesorg. Gjester er også velkomne til å delta på tidebønner i kapellet.

Toril og Ulf Asp tilbyr også tilpassede opplegg for små grupper fra menigheter. Det kan være stabsgrupper, bibelgrupper, ungdomsgrupper eller tjenestegrupper som ønsker å komme sammen for hvile, fordypning i Guds Ord og bønn. Dette er noe jeg vil oppfordre menighetene i DELK til å utnytte i større grad.

Grip anledningen!

Personlig har jeg nettopp i stillheten ved en retreat på Høgsveen opplevd Herrens tiltale ved en korsvei i min tjeneste. I tilbaketrukket stillhet kan Herren nå også deg på en spesiell måte! Grip anledningen!

Mer informasjon og program:  https://www.hogsveen.info/         

Tekst: Tilsynsmann Bertil Andersson

Artikkelen er publisert14. desember 2020.