Påskeandakt – Hvilken sorg slukker påskemorgen?

Hva kan det hjelpe å høre om steinen som ble rullet bort fra gravåpningen for 2000 år siden, når vi kjenner så mange tunge steiner. Kanskje vi vil legge inn en protest mot Gud: Påskemorgen ser ikke ut til å spare oss i det hele tatt!

 

Påskeandakt av Boe Johannes Hermansen,
prest i DELK-Østfold.

 

Hvilken sorg er det da påskemorgen slukker? Er det bare spill med ord? Eller kanskje det bare gjelder for noen spesielt utvalgte mennesker, som skal få oppleve det?

Bibelen lærer oss: Påsken lover, ja garanterer, at hele kosmos skal gjenoppstå – bli renset og ren for alt vi har rotet til, overforbrukt og forurenset. Ja, at det en dag skal skapes en ny verden, uten konflikt og hat, synd og svik, sykdom og ondskap, død og fortvilelse, hvor alt er godt, ja fullkomment. I alle relasjoner, mellom mennesker, mellom dyr og mennesker, mellom mennesker og skaperverket – og ikke minst i forhold til Gud.

Derfor skalv jorden i det øyeblikket Jesus døde. Det var et signal om at det som skjedde med Jesus, hadde universell betydning, for hele kloden, ja for alt det skapte.

Derfor kan vi si: Påskemorgen slukker den sorg at alt håp skulle være ute for denne verden og for oss. Troens øye ser det! Det lyser et håp fra Jesu grav. Døden har ikke lenger det siste ordet, men er oppslukt til seier. Døden er død, den har funnet sin overmann. Døden er overvunnet, djevelen er beseiret, ja, alle onde åndskrefter har tapt.

Det mest avgjørende er at den hellige Gud lot dommen og straffen ramme sin Sønn, i stedet for oss. Slik at vi skal ha mulighet til å gå fri! Derfor synger vi også om redningsmannen, vår forsoner. Kristus vil redde oss fra den største katastrofe, et liv hvor vi selv må bære straffen og bli evig forkastet, borte fra den nådige Gud i all evighet.

Den gode Gud vil dele ut seieren til alle som vil ta i mot den, av bare nåde, gratis, for Jesu skyld. Vi kan få del i Jesu seier om vi forlater rollen som tilbaketrukket tilskuer og nærmer oss Ham, ja kaster oss i hans frelsende armer.

Jesus inviterer oss ikke til å bli en kristen for at vi skal få det enkelt og behagelig. Han har ikke lovet noen omvei rundt livets smertepunkter. Å bli en kristen kan til og med bety at vi får ekstra byrder å bære.

Men jeg får komme til ham med alt mitt, både de små og store sorger. Så vil han være med i og gjennom alt som skjer.

Og en dag vil vi fare opp fra graven! Påskemorgen satte sitt stempel på dette løftet. Nå står trøsten klippefast.

 

Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.
Den har oss givet
lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen
slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.

Redningsmannen
er oppstanden,
er oppstanden i morgengry.
Helvede vredes,
himmelen gledes,
himmelen gledes med lovsang ny.
Redningsmannen
er oppstanden,
er oppstanden i morgengry.

Sangen toner,
vår forsoner,
vår forsoner til evig pris.
Han ville bløde
for oss å møte,
for oss å møte i paradis.
Sangen toner,
vår forsoner,
vår forsoner til evig pris.

Bøtt er brøden,
død er døden,
død er døden som syndens sold.
Nå ligger graven
midt i gudshaven,
midt i gudshaven i Jesu vold.
Bøtt er brøden,
død er døden,
død er døden som syndens sold.

Se, i skarer
opp vi farer,
opp vi farer fra grav i sky.
Tungene gløder,
Herren vi møter,
Herren vi møter med lovsang ny.
Se, i skarer
opp vi farer,
opp vi farer fra grav i sky.

T: N.F.S. Grundtvig 1843
M: Ludvig M. Lindeman 1864

Nr. 100 i DELKs salmebok

Påskeandakten er hentet fra Underveis nr. 1-2017.