Hvordan formidle tro?

”Det få vil ha, men alle trenger. Hvordan formidle kristen tro til dagens mennesker?” var temaet for sokneprest Harald Kaasa Hammer i ”Kirkeforum” 9. november.

 

– Gud har to store prosjekter som han vil ha oss med inn i, sa Hammer og viste til at Gud – som sitt første prosjekt – driver på og holder himmel og jord vedlike.

Taleren påpekte at Gud trenger mennesker som ber: ”La din vilje skje på jorden slik som i himmelen.” Gud trenger at du smører verdensmaskineriet med Åndens frukt: kjærlighet, glede og fred. Og det er masse bruk for overbærenhet, vennlighet og godhet. I vår tjeneste trengs både trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.

– Guds andre prosjekt er at mennesker skal bli frelst. Dette er en gjerning Ånden heier oss frem til. For å kunne gi andre mennesker evangeliet trenger vi den hellighet Ånden kan frembringe i oss, sa han.

Hammer fremholdt tre utfordringer: For det første må hustavlene vinnes tilbake fra Pontoppidan, som tok dem ut av katekismen. For det andre må vi stadig fornye vårt forhold til Jesus, vår frelser, bror, Herre og venn. Og for det tredje må vi be for våre nærmeste som ikke har tatt i mot frelsen i Jesus Kristus, jfr. hva apostelen skriver i Rom 10,1: ”Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.” Jakobs svar i 1 Mos 32,26 er også verdt å merke seg: ”Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg”.

Podcast av Harald Kaasa Hammers foredrag finner du på Granly menighets nettsider. Foredraget ble etterfulgt av spørsmål og samtale.

Møtet ble holdt i allrommet på Granly skole, og kvelden ble ledet av Jan Erik Askjer.

Av Boe Johannes Hermansen

 

Artikkelen er publisert 21. november 2016