Hvordan påvirke med respekt?

Dette var et sentralt spørsmål på årets kristendomsseminar 15. januar. Rundt 50 deltakere var samlet i Bjerkely menighetssenter – de fleste av dem kristendomslærere ved DELKs skoler, men også prester, diakon og noen eldster.

Etter en åpningsandakt ved Kristoffer Hansen-Ekenes hadde Tore Slettvik litt informasjon om status for læreplan- og læreverk-arbeidet i kristendom.

Resten av dagen var viet temaet påvirkning med respekt, og vi hadde med oss Carsten Hjorth Pedersen fra Kristent Pædagogisk Institut i Danmark. Han har nylig skrevet boka «Påvirk med respekt». Han viste oss at det er to grøfter å gå i når vi skal formidle troen. Den ene, intimisering, er når vi vi blir for pågående og overkjører mottakeren, mens den andre, desertering, er når vi blir så redde for å påvirke at vi ikke tør å utfordre.

Vi har de siste årene vært opptatt av at vi ikke skal intimisere, men Pedersen pekte på at det nok i vår tid er større fare for at vi deserterer. Den gode påvirkning består i at vi både tør å utfordre, men også trekke oss tilbake og gi mottakeren tid til egne refleksjoner og valg.

Mot slutten av dagen var det samtaler i grupper og i plenum, med utgangspunkt i noen tenkte, konkrete situasjoner.

Tilsynsmann Bertil Andersson oppsummerte seminardagen og takket alle som hadde bidratt til gjennomføringen.

Mange av deltakerne ga uttrykk for stor tilfredshet både med det faglige innholdet og serveringen.

Seminaret ble arrangert av kristendomskomiteen som består av rektorene, skoleprestene, tilsynsmannen og skolekonsulenten.

Tore Slettvik

Bildet over: En engasjert Carsten Hjorth Pedersen. Foto: Boe Johannes Hermansen
To andre bilder fra kristendomsseminaret finner du i bildestripen ovenfor.

Artikkelen er publisert 23. januar 2020