III. Gudstjeneste kl. 11.00

Velkommen til Sankthansstevnets årlige gudstjeneste!

For barna blir det sang av barnekoret Jubel fra Ryenberget menighet og søndagsskole-innslag av David Heian.

Tilsynsmann Bertil Andersson leder og forkynner. Klokker og tekstleser er Inger S. Orestad. Musikk ved Anders Rønningen og Terje Simonsen.

Takkoffer til DELKs misjonsarbeid. Du kan støtte dette arbeid ved å gi en gave på VIPPS: 23625, eller kontonummer: 2400 19 51439.

Se møtet på delk.no/tv