Ikke fått Underveis?

Flere har savnet Underveis i posten denne påsken. Dessverre har det skjedd en feil hos trykkeriet ved utsendelsen av påskenummeret. Enkelte mottakere har ikke fått bladet, mens enkelte som ikke skulle fått bladet, har fått det.

 

Vi beklager dette meget sterkt. Vi følger opp saken overfor trykkeriet, slik at dette ikke skal skje igjen.

Har du ikke mottatt bladet og ønsker dette tilsendt, så send en epost til delk@delk.no.

Vi ettersender det så snart som mulig.

 

Artikkelen er publisert 25. april 2019.