Innføringskurs om DELK – for nyansatte i skolene

Tirsdag 14. september var nyansatte i DELKs skoler invitert til innføringskurs om DELK.

12 deltakere fra tre av de fem DELK-skolene deltok. Det er noen flere som er i målgruppa i år, men korona-pandemien med høyt sykefravær gjorde det vanskelig for et par av skolene å sende alle aktuelle. De får mulighet neste år.

Målet med kurset er at nyansatte skal bli kjent med eierorganisasjonen som står bak skolene.

Pensjonert lærer og rektor Alf Henrik Engen tok oss med tilbake til DELKs røtter når han snakket om historien og kulturen.

Tilsynsmann Bertil Andersson hadde et innlegg om DELK i dag og skolekonsulent Tore Slettvik orienterte om DELKs skoler; organisering, læreplaner, verdidokument m.m.

Etter en baguettlunsj var det delerunde der deltakerne i grupper fortalte hverandre om sin vei til DELKs skoler.

Bjerkely menighetssenter var som vanlig godt egnet for et slikt arrangement – med god plass til å ivareta smittevern.

Tore Slettvik, tekst og foto, 16/9-21