Innføringskurs om DELK

Tirsdag 15. september var nyansatte i DELKs skoler invitert til innføringskurs om DELK.
16 deltakere fra alle de fem DELK-skolene deltok. Det var en god blanding av lærere, assistenter, rektorer og en lærling.

I fjor var det for få nyansatte til å avholde kurs, så i år deltok de som har blitt ansatt de to siste årene.

Målet med kurset er at nyansatte skal bli litt kjent med eierorganisasjonen som står bak skolene.

Alf Henrik Engen (pensjonert lærer og rektor) tok oss med tilbake til DELKs røtter når han snakket om historien og kulturen.

Tilsynsmann Bertil Andersson hadde et innlegg om DELK i dag og skolekonsulent Tore Slettvik orienterte om DELKs skoler; organisering, læreplaner, verdidokument m.m.

Etter en bagettlunsj var det delerunde der deltakerne i grupper fortalte hverandre om sin vei til DELKs skoler.

Bjerkely menighetssenter var som vanlig godt egnet for et slikt arrangement – med god plass til å ivareta smittevern.

Tore Slettvik
tekst og foto

Klikk på miniatyrbildene over og les bildetekster.
Artikkelen er publisert 25. september 2020.