Innholdsrikt og variert stevne

Det 135. sommerstevnet i DELK-regi ‒ som ble holdt 20. og 21. juni ‒ var både innholdsrikt og variert. Og med en perfekt ramme, både med det fantastiske været og det flotte parkanlegget på Gjennestad vgs. i Stokke.


Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

 

800-900 deltagere fikk del i temaet ”Det gode livet”, som ble utfoldet gjennom taler, sang, seminar og samtaler. Det var god oppslutning gjennom hele stevnet, med topp under gudstjenesten søndag formiddag med vel 650 til stede. Ekstra flott er det å oppleve at antallet barn og unge er stadig økende til storsamlingen i kirkesamfunnet.

Stevnet ‒ som har røtter helt tilbake til 1880-årene ‒ startet med tale av Egil Helland: ”Blir man glad av det gode liv?” og en presentasjon av noen av DELKs mange virkegrener, i form av intervjuer ved Rolf Ekenes.

Fire spennende og interessante seminarer fulgte: ”Ekteskap og barn: Velsignelse – og kamparena” ved Øivind Benestad, ”Kristentroen i familielivet – visjon og hverdag” ved Runar Liodden og korseminar som ble ledet av Kristoffer Hansen-Ekenes. Seminar fire var ”Tro mellom venner” ved Torunn Haukvik Minnesjord, Nina Janne Dalseth og Mozhgan Rad.

Øivind Benestads seminar hadde tittelen "Ekteskap og barn: Velsignelse - og kamparena".

Øivind Benestads seminar hadde tittelen «Ekteskap og barn: Velsignelse – og kamparena».

Senere på ettermiddagen gikk storfamiliemøtet av stabelen, med barnemusikalen ”Peters fiskefangst”. Hans Johan Sagrusten tegnet bibelfortellinger og spilte kontrabass.

Hans Johan Sagrusten tegnet og fortalte bibelfortellinger.

Hans Johan Sagrusten tegninger ble vist direkte på storskjermer i møtesalen.

Etter aktiviteter og leker fremførte Svein Tindberg ”Som skrevet står” – en refleksjon over vår måte å høre og lese bibeltekster på.

Sent lørdag kveld var det eget ungdomsmøte med tale av Peter Johansen over temaet: ”Det gode livet”.

Rolf Ekenes talte over dagens tekst søndag under gudstjenesten, med tema: ”På veien til Det gode livet”. Her deltok også stevnekoret og barna sang to sanger før de hadde egne samlinger under prekenen. I offer under gudstjenesten kom det inn hele 104 tusen kroner, øremerket misjonsarbeidet i DELK, etter at Ulf Asp hadde hatt en sterk appell.

Stevnet ble avsluttet søndag med intervju med to nye utsendinger og tale av Frank-Ole Thoresen: ”Det gode liv for alle”. Her sang fire jenter fra Sandefjord og Katrine Helland bandt programmet sammen. Morten Askjer avsluttet stevnet med takk.

Det er ikke bare det åndelige utbyttet som betyr mye for stevnedeltagerne, men også det sosiale aspektet, på tvers av alder og menighetstilhørighet i DELK. Barna hadde et veldig godt tilbud begge dagene. Og matserveringen i teltkiosken og kafeteriaen forløp til alles tilfredshet, og med et godt overskudd til ungdomsarbeidet i Vestfold.

God stemning i teltkiosken som solgte pølser, brus og is i store mengder i det flotte sommerværet.

God stemning i teltkiosken hvor det ble solgt pølser, brus og is i store mengder i det flotte sommerværet.

En programkomité og en arrangementskomité, under ledelse av henholdsvis Katrine Helland og Kjell Rustan, hadde lagt alt vel til rette.