Innmelding og utmelding

På våre gudstjenester, møter og andre arrangementer er alle velkommen uansett medlemskap. Samtidig er medlemskap i et kirkesamfunn og en menighet en naturlig del av en kristen tro.

Klikk her for INNMELDINGSSKJEMA

Klikk her for UTMELDINGSSKJEMA

Klikk her for å se DELKs personvernerklæring

Er du medlem i DELK, vil du også kunne være med og bestemme over utviklingen i menigheten og kirkesamfunnet. Medlemmer som mottar nattverd, har bl.a. stemmerett på menighetens årsmøte. De kan delta i ulike valg i menigheten og selv kunne bli valgt til f.eks utsending til DELKs generalforsamling og til ulike verv i menigheten og kirkesamfunnet etter de bestemmelser som gjelder. Derfor er det viktig at de som er engasjert i en menighet, også er medlemmer.

DELK mottar offentlig støtte etter antall medlemmer, ca. 1000 kroner pr medlem. Den offentlige medlemsstøtten er et tilskudd vi er glad for. Men vår virksomhet er i stor grad basert på givertjeneste og innsamlede midler.

For å bli medlem, må du være døpt eller bli døpt hvis du ikke allerede er det. Du må vedkjenne deg DELKs læregrunnlag, som er Bibelen og vår kirkes bekjennelser. Dette finner du mer informasjon om på denne siden.

Det vi trenger fra deg for at du skal bli medlem, er følgende:

• Dåpsattest, hvis du er døpt tidligere.

• Innmeldingsskjema som du skriver ut, fyller inn og sender pr. post.

• Utmeldingsattest fra annet kirke- eller trossamfunn. I Norge kan man ikke være medlem i flere trossamfunn samtidig. Er du eller har du vært medlem i et annet kirkesamfunn, må vi ha en attest på at du er utmeldt fra dette kirkesamfunnet når du søker om medlemskap hos oss.

Velkommen som medlem i DELK, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn!

Teksten er oppdatert 9. januar 2017.