Innsamlet på DELKs julemesser 2018

I artikkelen finner du oversikten over inntektene fra julemessene i de seks DELK-menighetene som hadde det før julen 2018.

 

Her er julemesse/julebasar-beløpene for 2018:

● Telemark menighet: kr 150 000

● Ryenberget menighet: kr 146 124

● Granly menighet: kr 117 060

● Horten menighet og Bjerkely menighet: kr 66 576

● Bergen menighet: kr 43 082

Til sammen kr 522 842

Artikkelen er publisert 29. februar 2019