Innvielse av Skauen kirke

Med høytid, glede og flott program ble Skauen kirke innviet søndag 15. august. Antallsbegrensningene på grunn av pandemien la ingen stor demper på festen. Det var tydelig for oss som var til stede at dette var en stor dag for menigheten. Ja, også for lokalmiljøet som har fulgt prosessen både fra kjøkken og kommunestyresal.

Menighetens prest Fred Arve Fahre ledet gudstjenesten, mens tilsynsmann Bertil Andersson holdt dagens preken og stod for vigslingen av bygget. Under tekstlesning og forbønn deltok ungdom og voksne fra lokalmenigheten sammen med flere av kirkesamfunnets prester.

Etter gudstjenesten fikk 300 mennesker servert hamburgere utendørs. Og mens barna gikk til søndagsskole, ble det servert kaker og kaffe på vei inn igjen i kirkerommet for å høre de mange som ville hilse og gratulerer menigheten med bygget.

Kirkebygget er moderne, vakkert og nøkternt med en rekke spesialrom for menighetens og skolens varierte aktiviteter og behov. Kirkerommet er lyst og innbydende, og inviterer til fulltonende allsang så vel som stillhet og ettertanke. Det er tydelig at alle gode krefter har samvirket til det gode og at Gud har lagt til rette for prosessen underveis.

Vi gratulerer DELK Telemark og ønsker Guds velsignelse over menigheten! Kirkebladet Underveis kommer tilbake med en fyldigere artikkel om innvielsen.