Inspirasjon til menighetsplanting

– Alle troende har en oppgave i å plante nye menigheter, sa Jarleif Gaustad (38) da han holdt foredrag i Moe kirke i Sandefjord 29. april.

– Selv om ikke alle har kall til direkte å plante, har alle en rolle og en oppgave i å støtte en planting, fremholdt fellesskapskonsulenten i Norsk Luthers Misjonssamband.

Nærmere 25 personer, fordelt på mange av DELKs menigheter, var samlet til inspirasjonskvelden, i regi av menighetsplantingsutvalget i DELK.

Gaustad innledet med å stille spørsmål om motivasjonen for menighetsplanting. – Den som bryter opp fra en menighet fordi en er misfornøyd og ønsker å starte en ny menighet har et dårlig utgangspunkt, mente Gaustad.

Han påpekte at det som er viktig er å ha et kall til et pionerarbeid. Selv om vår motivasjon kan være delt, er kallet fra Gud det avgjørende.

Gaustad tok fram beretningen om to fisker og fem brød og påpekte at alle disiplene fikk være med på utdelingen. – Slik er det også i dag, når Gud får bruke det han har gitt oss.

Han trakk fram eksempelet med den NLM-menigheten han selv har fått være med på å plante i Follo. Utenom søndagssamlingene er det smågrupper som er basis i arbeidet.

– Vi har ni kjønnsdelte smågrupper, med hver sin leder og nestleder. Her makter vi å fange opp nye mennesker, sa Gaustad.

Etter foredraget var det samtale i grupper. Konklusjon: et viktig bidrag til å sette menighetsplanting på dagsorden i DELK. All erfaring viser at flere menigheter fører til at flere mennesker nås med evangeliet.

Bildet over er fra samtalen i en av gruppene under inspirasjonssamlingen. Fra venstre: Rolf Ekenes, Eirik Thorvaldsen, Jarleif Gaustad, Arvid Ludvigsen, Unni Fadum Moen og Elisabeth Fehn Olsen.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen