IV. Misjonsmøte kl. 15.30

Ungdommer fra 8. klasse på Granly innleder møtet med å synge Stor er din trofasthet – alle dager er du med.

Vi får hilsen, info og tale fra våre utsendinger til Nord-Afrika. I møtet blir vi også bedre kjent med våre nye utsendinger til Etiopia, pluss at vi får litt info om et av våre andre prosjekter.

Tilsynsmannens tale avslutter stevnet.

Misjonssekretær Andreas Johansson leder møtet. Musikk ved Anders Rønningen og Terje Simonsen.

Takkoffer til DELKs misjonsarbeid. Du kan støtte dette arbeid ved å gi en gave på VIPPS: 23625, eller kontonummer: 2400 19 51439.

Se møtet på delk.no/tv