”Jeg har kalt deg ved navn”

Innholdsrikt, variert og med mange barn og unge familier. Det var noe av det som preget det 136. St. Hansstevne i DELK-regi, som gikk av stabelen 25. og 26. juni på Gjennestad vgs. i Stokke.

 

800-900 deltagere fikk del i temaet ”Jeg har kalt deg ved navn”, som ble utfoldet gjennom taler, sang, seminar og samtaler. Det var god oppslutning gjennom hele stevnet, med topp under gudstjenesten søndag formiddag med ca. 600 til stede.

 

Kalt til forfølgelse

Stevnet – som har røtter helt tilbake til 1880-årene – startet med hilsen av tilsynsmann Rolf Ekenes og tale av generalsekretær i Stefanusalliansen, Hans Aage Gravaas: ”Kalt av Gud – også til forfølgelse”.  – Det å følge Jesus, innebærer også å oppleve motstand og forfølgelse, sa Gravaas som viste både til apostelordet i 2 Tim 3 og gav eksempler på situasjonen i dag.

Toril Asp, leder av Høgsveen retreat- og gjestegård, talte sjelesørgerisk på neste møte over stevnetemaet: ”Jeg har kalt deg ved navn”.

Tre spennende og interessante seminarer fulgte: ”Haugianisme 2016 – Nostalgi eller nødvendighet?” ved rådgiver i Tankesmien Skaperkraft, Andreas Masvie. DELK-prest Jan Bygstad hadde som tema ”Gammelt budskap – ny tid”, mens fellesskapskonsulent i NLM, Jarleif Gaustad ledet deltagerne i emnet: ”Gir nye menigheter nye kristne, eller flytter vi bare folk?”

 

Ny salmebok

På ettermiddagen gikk familiemøtet av stabelen, med korsang og tale av DELK-prest Jan Erik Askjer: ”De bar små barn til Jesus”. I tillegg ble DELKs nye tilleggssalmebok: ”Pris hans navn” presentert og overrakt, med taler og snorklipping.

Etter fritid med grilling og aktiviteter i det nydelige været, var det salmekonsert i Skjee kirke med sanger fra den nye salmeboken. Her var det mange bidragsytere, med sangsolister, musikere og fellessang, under ledelse av musiker Anders Rønningen.

Sent lørdag kveld var det eget ungdomsmøte med tale av DELK-prest Erling Rantrud.

Søndag var det annet vær, med nedbør. Derfor foregikk alt inne. Gudstjenesten ble innledet av Rolf Ekenes som orienterte om de justerte leddene som nå er vedtatt i høymesseliturgien, og som nå skal innføres i DELK-menighetene. DELK-prest Morten Askjer talte over teksten fra Apostelgjerningene om kallelsen av apostelen Paulus. Det var sang av barna og nattverd.

 

Sterkt vitnesbyrd

Stevnet ble avsluttet søndag ettermiddag med tale av fung. administrasjonsleder ved NLA, Rolf Kjøde. Shæhin Molaie fra Iran, tilknyttet DELKs menighet i Bergen, holdt et sterkt vitnesbyrd, og det var videoklipp fra DELKs utsendinger i Japan og Nord-Afrika. Rolf Ekenes avsluttet stevnet møtet med hilsen og takk.

Vi må også nevne bønn/stillerommet som var innredet og som mange benyttet seg av.

Det er ikke bare det åndelige utbyttet som betyr mye for stevnedeltagerne, men også det sosiale aspektet, på tvers av alder og menighetstilhørighet i DELK.

Barna hadde også et veldig godt tilbud begge dagene. Og matserveringen i teltkiosken og kafeteriaen forløp til alles tilfredshet, og med et godt overskudd til ungdomsarbeidet i Vestfold.

 

Meninger om stevnet

Vi utfordret et par av deltagerne til å si sin mening om stevnet. Berit Brækken fra Skien synes stevnet var helt fantastisk. – Ikke minst gleder jeg meg over de mange barna og unge. De må vi verne om. Og vi må også tåle litt andre musikkformer enn det vi voksne er vant til. Vitnesbyrdet fra den iranske kvinnen var veldig sterkt, legger hun til.

– Skal jeg peke på en ting som kunne vært bedre, bør det være litt mer fritid mellom møtene, for de som har oppgaver. I år var det litt stressende.

Selv var Berit med i arrangementskomiteen og hadde mye arbeid under stevnet. – Men når resultatet blir så bra, er jeg veldig tilfreds og kan reise glad hjem.

Gunnar Borge fra Horten synes også stevnet var godt og utbytterikt. Også han var veldig takknemlig for at så mange barn, ungdom og unge familier finner veien til St. Hansstevnet. Og vitnesbyrdet fra den iranske kvinnen trekker også han fram som et høydepunkt.

 

Gode tilbakemeldinger

Når Borge blir utfordret til å si om noe burde vært annerledes har han en ting på hjertet: – Det var noen ganger litt for høy musikk under konserten, slik at tekster druknet.

Men som sagt, mange gode tilbakemeldinger. Og en stor takk til programkomitéen og arrangementskomitéen, under ledelse av henholdsvis Katrine Helland og Helge Gunnerød, som hadde lagt alt vel til rette.

 

Tekst: Boe Johannes Hermansen
Bildekarusellen over – foto: Boe Johannes Hermansen og Tormod Fredriksen

Artikkelen er publisert 28. juni 2016