Jon Magne Sønstabø innsatt som prest i Bergen

Søndag 23. august var en stor dag for DELK-menigheten i Bergen. Da ble Jon Magne Sønstabø innsatt til tjeneste i menigheten.

 

Jon Magne har lang erfaring som forkynner og menigheten gleder seg over at han nå har begynt sin tjeneste.

Menigheten kjenner ham godt siden han har hatt sin faste gang hos oss i mange år, og vi ser frem til å lære ham enda bedre å kjenne. Nå som vår prest sammen med Jan Bygstad.

Selve ordinasjonen blir på vårparten 2016 når seks måneders prøvetid er omme. Vi ber om at vår nye prest og hele Bergen menighet blir husket i bønn.

 

For eldsterådet i DELK Bergen
Jon Tore Lie

Forbønnshandling ved innsettelsen
Foto: Nikolai Frøvik