Juleprest med julebok

Dagfinn Høybråten er en erfaren politiker. Vi kjenner han kanskje best som røykelovens far og som tidligere KrF-leder. Men Høybråten er også mannen som elsker julen, og som er far til fire og bestefar til åtte. En mindre kjent side ved ham er hans karriere som juleprest hjemme på Nesodden gjennom femten år.

 

Denne delen av karrieren gav ham inspirasjon til å skrive og gi ut boken ”Hjemme i julen” for et års tid siden. Underveis tok kontakt for å høre om hans tanker rundt både julebudskap og julefeiring.

Dagfinn Høybråten har vært helseminister, arbeids- og sosialminister, partileder og innehaver av en rekke andre verv. I dag er Høybråten generalsekretær i Nordisk ministerråd. Men hver jul har han tatt på seg oppgaven å formidle julebudskapet hjemme på Nesodden. Underveis spør Høybråten om hva dette har gitt ham. – Jeg har verdsatt denne muligheten til å fordype meg i julens budskap fra ulike kanter. En dyp juleglede har vokst fram i meg gjennom årene. Julens budskap til alle mennesker fascinerer meg stadig. Det er det mest inkluderende kjærlighetsbudskap som tenkes kan.

Nå er det et år siden du gav ut boken «Hjemme i julen». Hvilke tilbakemeldinger har du fått?
– Mange har fortalt meg at de har hatt glede av boken. Noen har brukt den til høytlesning, andre til egen forberedelse til høytiden. Andre har sagt at de har funnet poenger til egen formidling av juleevangeliet.

Du sier at du elsker julen. Kan du forklare Underveis´ lesere hvorfor.
– Det handler om budskapets universelle karakter: det er en glede for alt folket. Men det er også en kjærlighet til juletradisjonene slik jeg har lært å sette pris på dem fra min barndom. Å feire julen sammen med barnebarna gir meg mange muligheter til å gjenoppleve min barndoms jul hjemme på bruket på Nesodden. Guds rike skal tas imot som barn gjør det. Jeg tror ikke det er tilfeldig at Gud valgte å komme som et barn.

Du har tidligere uttalt at «julen ikke er det samme uten julen». Hva du legger i dette?
– Hvert år opplever vi noen ganske ubehjelpelige forsøk fra skoler og barnehager på å ta juleevangeliet ut av julen. Det kan være godt ment, men fungerer ofte mer splittende enn samlende. Hvis vi behandler hverandre med grunnleggende respekt, tror jeg ingen tar skade av å kjenne til julens innhold og budskap.

Hvilken rolle spiller familien din i julefeiringen?
– Der budskapet er kjernen, er familiefeiringen rammen. Derfor prøver vi å gjøre noen forberedelser sammen. Juletrehogsten i egen skog er sentral her. Og selvsagt måltider med mat som både små og store gleder seg til. Det virker som du er opptatt av tradisjoner særlig knyttet til julefeiringen. Har du noen gang hatt behov for å bryte med dem, eller fornye dem? – Ikke grunnleggende sett. Jeg tenker likevel mye på hvordan min julefeiring også kan rette seg utover mot mennesker for hvem julen ikke er en gledens høytid. Det kan bety at man ikke alltid skal gjøre som man pleier. I min oppvekst hadde jeg noen gode forbilder på dette området.

Er det noe du ønsker å formidle til DELK-folket og Underveis´ lesere nå som vi er på vei inn i julehøytiden atter en gang?
– Del julens budskap frimodig! Det er for alle. Bli delaktig i julegleden til hyrdene på marken. Gjem de gode ord i hjertet som Maria gjorde. Lytt til Guds stemme slik Josef gjorde. Og glem ikke at Frelseren startet sitt liv på jorda som et flyktningbarn i et fremmed land.

Av Jostein Bendiksen

 

Artikkelen står i Underveis nr. 4-2017, og er publisert på delk.no 6. desember 2017.