Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

17.mai-møte