Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

17. mai-møte