Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Årsmøte – Generalforsamling skole og barnehage