Avslutning m/vitnemålsutdeling 10. kl. og foresatte