Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bønn for Oslo