Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Fellesgudstjeneste med nattverd