Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Fellesmøte. Tema bønn