Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste med forbønn og nattverd