Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Hva tenker vi om Pride?