Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Innlevering av varer til påskemesse