Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Israelsmisjonen, Først-seminar