Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kunstutstilling Frans av Assisi i foajeen