Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kveldsgudstjeneste med forbønn og nattverd