Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Menighetens årsmøte