Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Menighetsmøte – ordinært