Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Misjonsgruppe i foaeen