Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Møte i samarbeid med «Ordet og Israel»